Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du læse, hvordan du søger SVU og, hvordan processen er for din ansøgning

Du kan søge SVU digitalt ved at logge på vores ansøgningssystem med din NemID. Hvis du ikke kan søge digitalt, for eksempel fordi du ikke har en NemID, kan du søge SVU på et papirskema.

Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver. 

Søg digitalt

Ansøgningsforløb

Når du søger digitalt, skal du som ansøger, logge ind i ansøgningssystemet, udfylde ansøgningen og underskriver den med din NemID. Herefter sendes din ansøgning til uddannelsesstedet. Når uddannelsesstedet har udfyldt og underskrevet deres del af ansøgningen, sendes den til din arbejdsgiver.

Uddannelsesstedet og din arbejdsgiver har hver 10 dage til at udfylde deres del af ansøgningen.

Uddannelsesstedet
Hvis uddannelsesstedet ikke har udfyldt deres del syv dage efter, at de har modtaget ansøgningen, får du en mail med besked om det. Uddannelsesstedet får også en mail med en påmindelse om, at de skal udfylde deres del inden tre dage.
Hvis uddannelsesstedet ikke har udfyldt deres del af ansøgningen inden 10 dage, får du en mail med besked om, at du skal logge ind i ansøgningssystemet og sende ansøgningen igen.
Du får en mail som Digital Post via borger.dk/i e-Boks, når uddannelsesstedet har udfyldt deres del af ansøgningen.
Når uddannelsesstedet har udfyldt deres del, modtager din arbejdsgiver en mail som Digital Post via virk.dk i e-Boks med et link til ansøgningssystemet.

Arbejdsgiveren
Hvis din arbejdsgiver ikke har udfyldt sin del syv dage efter, at de har modtaget ansøgningen, får du en mail med besked om det. Din arbejdsgiver får også en mail med en påmindelse om, at de skal udfylde deres del inden tre dage.
Hvis din arbejdsgiver ikke har udfyldt deres del af ansøgningen inden 10 dage, får du en mail med besked om, at du skal logge ind i ansøgningssystemet og sende ansøgningen igen.
Du får en mail som Digital Post via borger.dk/i e-Boks, når din arbejdsgiver har udfyldt sin del af ansøgningen.

SVU-administrator
Når din arbejdsgiver har udfyldt sin del af ansøgningen, sendes den samlede ansøgning automatisk til den SVU-administrator, du har valgt. Først når SVU-administratoren har modtaget den samlede ansøgning, anser vi ansøgningen som afleveret.

Har du spørgsmål til ansøgningsforløbet, skal du kontakte en SVU-administrator.

Søg på papirskema

Kan du ikke søge digitalt, for eksempel fordi du ikke har NemID, skal du søge SVU på et papirskema. Du afleverer skemaet til en SVU-administrator med tre originale underskrifter på (din, din arbejdsgivers og dit uddannelsessteds). Det er dit ansvar, at skemaet er udfyldt korrekt og afleveret til tiden.

Der er flere led i processen med at søge SVU:

  1. Du bliver optaget på en uddannelse/får tilsagn om at blive optaget
  2. Du laver en orlovsaftale med din arbejdsgiver
  3. Du udfylder en del af SVU-ansøgningsskemaet (print det her fra svu.dk eller få det hos en SVU-administrator)
  4. Få dit uddannelsessted til at udfylde deres del af ansøgningen. Er dit uddannelsesforløb sat sammen af uddannelser fra flere forskellige uddannelsessteder, skal hvert uddannelsessted udfylde side 3 og 4 på skemaet
  5. Få din arbejdsgiver til at udfylde sin del af ansøgningen. Har du flere arbejdsgivere, som du søger orlov fra, skal hver arbejdsgiver udfylde side 1 og 2 på skemaet.
  6. Du afleverer den originale papiransøgning hos en SVU-administrator

Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder skemaet, er det en SVU-administrator, der kan hjælpe dig.

Alle parter skal udfylde og skrive under

Du skal sørge for, at ansøgningen udfyldes og underskrives af dig selv, dit uddannelsessted og din arbejdsplads. Derefter skal du aflevere ansøgningen til en SVU-administrator.

Aflever skemaet til en SVU-administrator

Der er forskel på, hvor du skal aflevere det udfyldte skema:

  • søger du SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du aflevere skemaet på et voksenuddannelsescenter (VUC)
  • søger du SVU til en videregående uddannelse, skal du aflevere skemaet til en SVU-administrator på en professionshøjskole

Er dit skema korrekt udfyldt, får vi de nødvendige oplysninger fra den SVU-administrator, du har afleveret skemaet til, senest otte dage efter.

Tidsfrister

Du kan tidligst aflevere din ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse med SVU begynder og senest den dag, du begynder på din uddannelse. Består din uddannelse af flere moduler, er det startdatoen på hvert enkelt modul, der tæller.

Du kan ikke få SVU med tilbagevirkende kraft.

Ønsker du SVU fra første undervisningsdag, skal din ansøgning være afleveret hos en administrator senest første undervisningsdag. Afleverer du ansøgningen senere, kan du først tildeles SVU fra mandagen ugen efter, du afleverede ansøgningen en SVU-administrator.

Både uddannelsesstedets og din arbejdsgiver har op til 10 dage hver, til at udfylde og underskrive ansøgningen. Vi anbefaler derfor, at du søger SVU så tidligt som muligt, og senest tre uger før, du skal starte på din uddannelse.

Vi kan kun give dispensation fra denne tidsfrist, hvis du eller din arbejdsgiver (den, der skal modtage SVU’en) kan dokumentere, at du/de ikke er skyld i, at ansøgningen blev afleveret for sent. At du ikke kender ansøgningsproceduren eller tidsfristen, er ikke en begrundelse for at få dispensation.

Fem uger fra ansøgning til svar

Der kan gå op til fem uger, fra din SVU-ansøgning er afleveret, til du får svar. Søg derfor i god tid, hvis du vil være sikker på at have svar, før din uddannelse begynder.