Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for SVU i 2017

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvis dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.

Satser for SVU - 2017

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.396 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.547 kr. pr. uge

Hvor meget du kan få i SVU afhænger af, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Læs mere om, hvordan din SVU regnes ud.

Deltagerbetaling

Har du ret til SVU, og skal du betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.