For selvstændige erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du på denne side læse, om du kan få SVU. Du kan også læse om de forhold, du skal være opmærksom på, hvis du søger om SVU

Du og din virksomhed skal opfylde nogle kriterier, før vi kan betragte dig som selvstændig erhvervsdrivende.

Kriterier for selvstændige erhvervsdrivende

For at være berettiget til SVU som selvstændig erhvervsdrivende, skal du drive selvstændig erhvervsvirksomhed, der adskiller sig fra hobbyvirksomhed eller, at du må betragtes som lønmodtager.

Alle kriterier tager udgangspunkt i Skatteforvaltningens juridiske vejledning om Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. Alle kriterier behøver ikke være opfyldt, men jo flere der er, desto mere taler for, at du driver selvstændig erhvervsvirksomhed.

Det taler blandt andet for, at du driver selvstændig erhvervsvirksomhed, når:

 • du driver virksomhed for egen regning og risiko
 • du driver virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • du driver virksomheden professionelt
 • virksomhedens økonomiske aktiviteter udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en længere periode
 • den økonomiske aktivitet i virksomheden har et vist omfang
 • du har registreret virksomheden hos de danske myndigheder (i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR)
 • du har udarbejdet årsregnskaber for din virksomhed (gerne revisorpåtegnet), eller at du har udarbejdet et budget for første driftsår, hvis virksomheden er nystartet
 • du har godtgjort, at din virksomhed giver overskud, eller at du har sandsynliggjort, at din virksomhed på sigt giver overskud ved eksempelvis at kunne fremvise en forretningsplan, markedsundersøgelse og lignende
 • du kan fremlægge dokumentation for, at du har modtaget betaling for de ydelser/varer, din virksomhed sælger
 • du har de faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og at der er en sammenhæng mellem virksomhedens aktiviteter
 • du driver virksomheden fra et fast forretningssted

Det er dit ansvar som ansøger at vurdere og på tro og love tilkendegive, om du er selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte en SVU-administrator.

Forskel på erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed

Hobbyvirksomhed karakteriseres ved, at det afgørende formål ikke er indtægten, men i stedet private formål, for eksempel sproginteresser, dyrehold, ridning, hestevæddeløb, sejlads med mere.

Din virksomhed vil dog også kunne betragtes som hobbyvirksomhed, selvom den ikke har præg af fritidsinteresser, hvis den i øvrigt ikke opfylder kriterierne for at være erhvervsmæssig, for eksempel ved mangel på rentabilitet.

Du er ikke berettiget til at modtage SVU-støtte, hvis din virksomhed er en hobbyvirksomhed.

Udbetaling til selvstændigt erhvervsdrivende

Du skal være opmærksom på, at hvis du er selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed, kan du kun få udbetalt SVU til dig selv og ikke som refusion til dit firma. Det skyldes, at SVU er skattepligtig A-indkomst. Det er kun, hvis du er ansat som lønmodtager i dit eget ApS eller A/S, at SVU kan udbetales som refusion til virksomheden. Dette skal du dokumentere, når du søger SVU. Du skalvedhæfte tre lønsedler inden for en periode på seks måneder, der ligger forud for ansøgningstidspunktet.

Udbetaling af SVU

Læs om udbetaling af SVU