Uddannelser med SVU

Du kan få SVU til uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller til en videregående uddannelse. 

SVU til uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau

Se, hvilke uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau, du kan få SVU til. 

SVU til videregående uddannelser

Se, hvilke videregående uddannelser du kan få SVU til

Så mange uger kan du få SVU

Reglerne for, hvor længe du kan få SVU, afhænger af, hvilken uddannelse du vil læse

I tvivl om du kan få SVU til din uddannelse?

Er du i tvivl, om du kan få SVU til en konkret uddannelse, skal du kontakte uddannelsesstedet, der udbyder den. 

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU.