Links

Se nyttige links

Information om voksenuddannelser i Danmark

På www.ug.dk finder du information om uddannelser i Danmark og hjælp til at vælge uddannelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har love og bekendtgørelser på SVU området samt oplysninger og nyheder om uddannelse.

Skattesstyrelsen

Skattestyrelsen administrerer tilbagebetalingen af for meget modtaget SVU.

VEU-godtgørelse

Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse - VEU-godtgørelse. Hvorvidt du skal have VEU-godtgørelse eller SVU afhænger af niveauet på den uddannelse, du vil tage.

  • Til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau eller på videregående niveau kan du få SVU
  • Til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau kan du få VEU-godtgørelse. For at få information om VEU-godtgørelse, skal du henvende dig i a-kassen eller på dit uddannelsessted. Du kan også få mere information om VEU-godtgørelse på borger.dk her