SVU-satser 2024

Din SVU-sats afhænger af, hvilken type uddannelse, du skal på

Uddannelsestype
Sats
Forberedende voksenundervisning og
undervisning for ordblinde (OBU)
4.700 kr./uge
Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt 
niveau
3.760 kr./uge
Uddannelse på videregående niveau 2.820 kr./uge

Udbetaling og skat

Du skal betale skat af din SVU.

Sådan regner du din SVU ud

Se, hvordan du regner ud, hvor meget SVU du kan få.

Udbetalingskalender

Se, hvornår vi udbetaler SVU.

Gamle satser

Se SVU-satserne for tidligere år.

Deltagerbetaling

Du kan få dækket udgifterne, hvis du skal betale for at læse på en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau. Det kræver dog, at du har ret til SVU. 

SVU er et tilskud

SVU gives som tilskud til dækning af dine leveomkostninger. SVU skal delvist dække den indtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.