Dit ansvar

Når du søger SVU eller søger om at få ændret din tildeling af SVU, er der en række ting, du har ansvaret for

Sker der ændringer i forholdene i løbet af den periode, hvor du får SVU, skal du straks give besked om det til den SVU-administrator, du afleverede ansøgningen til. De oplysninger, du giver os om dine forhold på ansøgningsskemaer, som er nødvendige for tildelingen, afgiver du under strafansvar.

Det er dit ansvar at:

 • læse betingelserne for at få SVU
 • overholde tidsfristen for at søge SVU
 • framelde SVU, hvis du modtager en form for anden offentlig støtte, som tilsigter at dække dine leveomkostninger
 • sørge for, at den konto, du ønsker at modtage din SVU på, er registreret som din NemKonto
 • have et gyldigt skattekort, med mindre du ønsker at bruge bruttotræk (55% skattetræk).
 • oplyse, hvis der sker ændringer i dine SVU-forhold (du har oplysningspligt):
  • du afbryder uddannelsen, begynder ikke på uddannelsen eller bliver overført til et senere hold
  • du afslutter din uddannelse før det tidspunkt, der er tildelt SVU til
  • du tager orlov fra uddannelsen
  • du siger dit arbejde op
  • du er fraværende på grund af sygdom, barsel eller lignende