Om SVU

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Formålet med SVU

SVU skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken i Danmark bliver dygtigere – særligt medarbejdere med korte uddannelser

Betingelser for at få SVU

Se, hvilke betingelser, du skal opfylde, for at kunne få SVU.

Sådan søger du

Se vejledninger til, hvordan du søger SVU.

For arbejdsgivere

Læs, hvad du skal gøre som arbejdsgiver, hvis en af dine medarbejdere skal på kursus og have SVU.

Når du får SVU

Se, hvilke krav, du skal opfylde for at beholde retten til SVU, og hvad du skal være opmærksom på, hvis din situation ændrer sig. 

SU eller SVU?

Du kan ikke få SVU til videregående uddannelser, man kan få SU til. 

Se, hvilke videregående uddannelser, du kan få SU til på su.dk