Indbetaling til Obligatorisk Pension

Publiceret 05-12-2019

Fra januar 2020 får du et ekstra bidrag kaldet Obligatorisk Pension til din pension, når du modtager SVU. Obligatorisk Pension ændrer ikke din SVU-sats, men er ekstra.
Du får din Obligatorisk Pension udbetalt som del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen.

Læs eventuelt mere om Obligatorisk Pension på borger.dk her.