Ansøgningsfrister og COVID-19

Publiceret 20-03-2020

Når der søges om SVU, skal ansøgningen normalt være færdigudfyldt af alle tre parter (ansøger, uddannelsessted og arbejdsgiver) samt modtaget hos SVU-administratoren senest på den dato, hvor uddannelsesforløbet begynder. Er den ikke det, vil der normalt først kunne tildeles støtte fra den følgende uge. SVU kan dog udbetales fra uddannelsens første dag, hvis den part, der skal modtage støtten, kan godtgøre, at han eller hun ikke er skyld forsinkelsen ikke skyldes vedkommendes forhold.

COVID-19-situationens indvirkning på muligheden for sammen at udfylde ansøgningsskemaet medfører, at der kan udbetales SVU fra første uddannelsesdag til uddannelsesforløb, der påbegyndes fra mandag den 16. marts 2020, og så længe de særlige COVID-19-forholdsregler gælder, selvom ansøgningen modtages for sent hos SVU-administrator.

Det er en forudsætning for at få SVU udbetalt, at ansøgningen indgives hurtigst muligt derefter, og at de øvrige betingelser for at få SVU er opfyldt.