Ansøgningsfrister og COVID-19

Publiceret 11-08-2020

D. 30 marts 2020 meddelte styrelsen, at den daværende COVID-19-situation betød, at det ikke kunne forventes at SVU-ansøgninger ville kunne færdiggøres og indleveres til en SVU-administrator seneste den dag undervisningen startede. Som følge deraf vurderede styrelsen at betingelserne for dispensation for modtagelsesdatoen automatisk var opfyldt grundet COVID-19.

COVID-19-situationen er nu så meget under kontrol, at der efter udgangen af august måned ikke længere gives automatisk dispensation på denne baggrund.

Ansøgninger om støtte til uddannelsesforløb, der er startet i perioden fra d. 16. marts 2020 og frem til og med fredag d. 28. august 2020, skal derfor senest være afleveret til en SVU-administrator mandag d. 31. august 2020, for at være omfattet af den automatiske dispensation for modtagelsesdato hos administrator.

Der vil fra 1. september 2020 og frem stadigvæk være mulighed for, at der kan gives dispensation for modtagelsesdatoen for for sent modtagne SVU-ansøgninger, men dette vil som før d. 30. marts 2020 kræve, at den part, der skal have SVU-støtten udbetalt, kan godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes vedkommendes forhold.