COVID-19: Skattefrit engangstilskud, hvis du fik SVU i april 2020

Publiceret 31-08-2020

Regeringen og et flertal af Folketingets partier indgik den 15. juni 2020 aftale om, at der gives et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til personer, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april 2020.

Modtog du SVU i april 2020, vil du automatisk få udbetalt de 1.000 kr. i oktober måned. Du skal ikke selv gøre noget.

Det er ATP, der står for at udbetale engangstilskuddet. Tilskuddet udbetales i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober til din NemKonto. Har du ikke fået tilskuddet udbetalt senest 1. november, kan du søge om at få det udbetalt.

Tilskuddet er skattefrit, og du skal derfor ikke oplyse det i din forskudsopgørelse. Tilskuddet har ikke betydning for din SVU.