SVU til uddannelse, der er aflyst på grund af COVID-19 (Coronavirus)

Publiceret 12-03-2020

Meddelelsen er opdateret den 12. juni 2020

Situationen med COVID-19 (Coronavirus) kan give anledning til spørgsmål om SVU til uddannelser, der er aflyst som følge af risikoen for Corona-smitte.
Der er 2 situationer, der har indflydelse på udbetaling af SVU:

Du skal starte på uddannelsen

Der kan ikke udbetales SVU, når du ikke er påbegyndt uddannelsen.

Hvis du ikke er nået at starte på en uddannelse med SVU, fordi uddannelsen er aflyst eller udsat på grund af risiko for corona-smitte, har du efter de almindelige regler ikke ret til at få SVU, så længe der ikke er undervisning - se eventuelt SVU-bekendtgørelsens § 19

Der er dog den 11. juni 2020 besluttet at give kompensation svarende til SVU-beløbet til uddannelsessøgende, der ikke har genoptaget arbejdet i forbindelse med den aflyste undervisning. Kompensationsordningen gælder ikke i den situation, hvor SVU-beløbet udbetales til arbejdsgiveren.

Ønsker du senere at tage uddannelsen med SVU, skal du søge på ny.

Du er i gang med uddannelsen

Retten til SVU bevares, hvis du er startet på uddannelse med SVU forud for aflysning af undervisning, forudsat at du ikke genoptager dit arbejde i perioden - se eventuelt SVU-bekendtgørelsens § 23.