Ansøgningsfrister og COVID-19

Publiceret 02-06-2021

En SVU-ansøgning skal normalt være modtaget hos SVU-administrator senest på den dato, hvor det uddannelsesforløb, man søger støtte til, begynder. Modtages ansøgningen senere, kan der normalt først tildeles støtte fra mandagen efter, med mindre der kan gives dispensation for modtagelsesdatoen. Dette kræver normalt, at den part, der skal have SVU-støtten udbetalt, kan godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes vedkommendes forhold.

Den 12. januar 2021 vurderede styrelsen, at COVID-19-situationen i Danmark gjorde, at muligheden for at udfylde og aflevere SVU-ansøgninger især i papir-format var så besværliggjort, at betingelserne for dispensation pr. automatik var opfyldt for alle.

Vi vurderer nu, at COVID-19-situationen er så meget forbedret, at der med udgangen af juni måned 2021, ikke længere kan gives automatisk dispensation af denne grund.

Ansøgninger om støtte til uddannelsesforløb, som er startet indenfor perioden fra den 7. december 2020 og frem til og med tirsdag den 29. juni 2021, skal derfor senest være modtaget hos en SVU-administrator onsdag den 30. juni 2021, for at være omfattet af den automatiske dispensation for modtagelsesdato hos administrator.

For ansøgninger, der modtages 1. juli og derefter, skal der igen søges eventuel dispensation på individuel basis.