Ansøgningsfrister og COVID-19 (igen)

Publiceret 12-01-2021

Når der søges om SVU, skal ansøgningen normalt være færdigudfyldt af alle tre parter (ansøger, uddannelsessted og arbejdsgiver) samt modtaget hos SVU-administratoren senest på den dato, hvor uddannelsesforløbet begynder. Er den ikke det, vil der normalt først kunne tildeles støtte fra den følgende uge. SVU kan dog udbetales fra uddannelsens første dag, hvis den part, der skal modtage støtten, kan godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes vedkommendes forhold.

Den seneste tids skærpede restriktioner grundet COVID-19-situationen medfører nu, at styrelsen – i lighed med marts måned 2020 – indfører en generel dispensation for modtagelsesdatoen, så der kan udbetales SVU fra første uddannelsesdag, selvom ansøgningen modtages for sent hos SVU-administrator,. Det gør vi, da muligheden for at få SVU-papiransøgningsskemaer bragt rundt og udfyldt af alle tre parter, er kraftigt påvirket af restriktioner.

Den generelle dispensation for modtagelsesdatoen gælder både digitale- og papir-ansøgninger, og gælder for ansøgninger til uddannelsesforløb der er begyndt fra d. 7. december 2020 og frem. Det er en forudsætning for at få SVU udbetalt, at ansøgningen indgives hurtigst muligt derefter, og at de øvrige betingelser for at få SVU er opfyldt.