Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Som arbejdsgiver kan du kontakte styrelsen via virk.dk

Du skal som arbejdsgiver sende sikkert (krypteret) til styrelsen via virk.dk på følgende måde:

  • Vælg "Ny post" 
  • Klik på "Vælg modtager" 
  • Under "Vælg modtager fra kategori" vælg "Stat" 
  • Klik på "Vælg" 
  • Klik på + ved "Uddannelses- og Forskningsstyrelsen" og vælg emnet "SVU" (Statens Voksenuddannelsesstøtte) på menuen, der åbnes.