SVU-ordborg

Her får du en forklaring på centrale ord i SVU-systemet

A-B-C-niveau: Fagniveauer på de gymnasiale uddannelser. A-niveau er højest - C-niveau er lavest.

AVU: Almen VoksenUddannelse. Enkeltfagskurser på folkeskolens 9. og 10. klasse-niveau tilrettelagt for voksne.

Diplom: Diplomuddannelse for voksne. Er 2. niveau af videreuddannelsessystemet for voksne. Niveauet svarer til en mellemlang videregående uddannelse.

DUEL: Dansk Uddannelses- og Erhvervs Leksikon.

FVU: Forberedende VoksenUndervisning. Undervisning for personer, der mangler grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik.

GVU: Grundlæggende VoksenUddannelse. En erhvervsrettet grunduddannelse for voksne. Kræver ikke praktikaftale.

Hf: Højere forberedelseseksamen.

Hhx: Højere Handelseksamen

Htx: Højere Tekniske eksamen

KVU: Kort Videregående Uddannelse. Varer typisk 2 år.

LVU: Lang Videregående Uddannelse. Varer typisk 5 år.

Master: Masteruddannelse for voksne. Bruges bl.a. om 3. og sidste niveau af videreuddannelsessystemet for voksne. Niveauet svarer til niveauet for en lang videregående uddannelse.

MVU: Mellemlang Videregående Uddannelse. Varer typisk 3 - 4 år.

RUE: Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

STU: Særligt Tilrettelagt Uddannelse for pædagoger

SU: Statens Uddannelsesstøtte

SVU: Statens VoksenUddannelsstøtte. Erstatter dele af VUS (Voksenuddannelsesstøtte) og orlovsydelse til uddannelse.

VEU: Voksen- og EfterUddannelse

VEU-godtgørelse: Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Erstatter dele af VUS (Voksenuddannelsesstøtte) og orlovsydelse til uddannelse.

VEU-reform: Voksen- og EfterUddannelsesreform.

VFV: Videreuddannelsessystemet For Voksne. Uddannelsessystem fra 1. januar 2001, der består af 3 niveauer: VVU (videregående voksenuddannelse, som svarer til KVU niveau), Diplom (diplomuddannelse for voksne, som svarer til MVU niveau) og Master (masteruddannelse for voksne, som svarer til LVU niveau).

VUC: Voksenuddannelsescentre. Udbyder primært hf for voksne, almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU).

VVU: Videregående Voksen Uddannelse. 1. niveau af videreuddannelsessystemet for voksne. Niveauet svarer til niveauet for en kort videregående uddannelse.

ÅU: Åben Uddannelse. Formålet med ÅU er at tilbyde uddannelse til voksne, der ønsker kompetencegivende efter- og videreuddannelse.