Sådan søger du digitalt

Her kan du læse, hvordan du søger SVU, og hvordan processen er for din ansøgning

Inden du søger

Inden du søger SVU, skal du

  • være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse,
  • og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver. 

De vigtigste tider:

  • Du kan tidligst søge 13 uger før uddannelsesstart
  • Vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt og senest 3 uger før uddannelsesstart, da ansøgningsprocessen tager tid
  • For at få SVU fra første undervisningsdag, skal ansøgningen være modtaget af en SVU-administrator senest denne dag

Du kan søge SVU digitalt ved at logge på vores ansøgningssystem med MitID.

Søg digitalt

Ansøgningsforløb

Når du søger digitalt, skal du som ansøger logge ind i ansøgningssystemet, udfylde ansøgningen og underskriver den med MitID. Herefter sendes din ansøgning til uddannelsesstedet. Når uddannelsesstedet har udfyldt og underskrevet deres del af ansøgningen, sendes den til din arbejdsgiver.

Uddannelsesstedet og din arbejdsgiver har hver 10 dage til at udfylde deres del af ansøgningen.

Uddannelsesstedet

Hvis uddannelsesstedet ikke har udfyldt deres del syv dage efter, at de har modtaget ansøgningen, får du en mail med besked om det. Uddannelsesstedet får også en mail med en påmindelse om, at de skal udfylde deres del inden tre dage.

Hvis uddannelsesstedet ikke har udfyldt deres del af ansøgningen inden 10 dage, får du en mail med besked om, at du skal logge ind i ansøgningssystemet og sende ansøgningen igen.

Du får en mail som Digital Post via borger.dk, når uddannelsesstedet har udfyldt deres del af ansøgningen.

Når uddannelsesstedet har udfyldt deres del, modtager din arbejdsgiver en mail som Digital Post via virk.dk imed et link til ansøgningssystemet.

Arbejdsgiveren

Hvis din arbejdsgiver ikke har udfyldt sin del syv dage efter, at de har modtaget ansøgningen, får du en mail med besked om det. Din arbejdsgiver får også en mail med en påmindelse om, at de skal udfylde deres del inden tre dage.

Hvis din arbejdsgiver ikke har udfyldt deres del af ansøgningen inden 10 dage, får du en mail med besked om, at du skal logge ind i ansøgningssystemet og sende ansøgningen igen.

Du får en mail som Digital Post via borger.dk, når din arbejdsgiver har udfyldt sin del af ansøgningen.

SVU-administrator

Når din arbejdsgiver har udfyldt sin del af ansøgningen, sendes den samlede ansøgning automatisk til den SVU-administrator, du har valgt. Først når SVU-administratoren har modtaget den samlede ansøgning, anser vi ansøgningen som afleveret.

Har du spørgsmål til ansøgningsforløbet, skal du kontakte en SVU-administrator.

Tidsfrister

Du kan tidligst sende din ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse med SVU begynder. Består din uddannelse af flere moduler, er det startdatoen på hvert enkelt modul, der tæller.

Du kan ikke få SVU med tilbagevirkende kraft.

For at få SVU fra første undervisningsdag, skal din ansøgning være udfyldt af alle og modtaget af en SVU-administrator senest første undervisningsdag. Sender du ansøgningen senere, kan du først tildeles SVU fra mandagen ugen efter, SVU-administratoren har modtaget ansøgningen.

Både uddannelsesstedet og din arbejdsgiver har op til 10 dage hver til at udfylde og underskrive ansøgningen. Vi anbefaler derfor, at du søger SVU så tidligt som muligt, og senest tre uger før, du skal starte på din uddannelse.

Vi kan kun give dispensation fra denne tidsfrist, hvis du eller din arbejdsgiver (den af jer, der skal modtage SVU’en) kan dokumentere, at du/de ikke er skyld i, at ansøgningen blev sendt for sent. Du kan ikke få dispensation fra tidsfristen med begrundelse om, at du ikke kendte til ansøgningsproceduren eller tidsfristen.

Fem uger fra ansøgning til svar

Der kan gå op til fem uger, fra din SVU-ansøgning er afleveret, til du får svar. Søg derfor i god tid, hvis du vil være sikker på at have svar, før din uddannelse begynder.

 

Ansøgning til særbehandling

I nogle tilfælde sender SVU-administratoren ansøgninger til særbehandling i styrelsen. Er det tilfældet med din ansøgning, vil din SVU-administrator give dig besked. 

Fra vi modtager ansøgningen i styrelsen, går der normalt op til fem uger, før vi har færdigbehandlet den, forudsat at skemaet er korrekt udfyldt.

Er der gået mere end fem uger, skal du kontakte din SVU-administrator

Kan du ikke søge digitalt?

Hvis du ikke kan søge SVU digitalt, for eksempel fordi du ikke har NemID/MitID, kan du i stedet søge SVU på et papirskema.

Find skemaerne, og læs hvordan du søger her