Betingelser for at få SVU

Se, hvilke betingelser du skal opfylde for at få SVU. Nederst på siden finder du særlige betingelser for ordblinde, udlændinge med flere

Du skal opfylde disse betingelser

Betingelserne varierer på nogle områder alt efter, om du vil uddanne dig på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller på videregående niveau. Blandt andet er der forskellige krav til din tidligere uddannelse.

 1. Optag på uddannelse: Du skal være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SVU. Det er nok, at du har fået tilsagn om, at du er optaget
 2. Alder: Du skal være fyldt 25 år, men ikke have nået folkepensionsalderen, når din uddannelse begynder. Indgår din uddannelse i et jobrotationsprojekt, kan du i særlige tilfælde få SVU, selv om du ikke er fyldt 25 år
 3. Tidligere uddannelse: Skal du uddanne dig på folkeskole- eller gymnasialt niveau, må du højst være kortuddannet. Skal du uddanne dig på videregående niveau, må du som udgangspunkt ikke have en videregående uddannelse i forvejen. Læs mere om kravene til din tidligere uddannelse 
 4. Statsborgerskab og bopæl: Du skal enten:
   • have dansk statsborgerskab
   • være tilmeldt folkeregisteret i Danmark
   • tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig eller
   • kunne ligestilles med danske statsborgere
  Læs mere om statsborgerskab og bopæl
 5. Arbejdsplads i Danmark: Du skal arbejde på en arbejdsplads i Danmark (her tæller Færøerne eller i Grønland ikke med)
 6. Arbejde i 26 uger: Du skal have haft arbejde hos nuværende arbejdsgiver i 26 uger
 7. Orlovsaftale: Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse
 8. Anden offentlig støtte: Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger
 9. Lønnet praktik: Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted

 

Særligt for ordblinde, udlændinge med flere

 Der er særlige betingelser, hvis du skal deltage i en af disse uddannelser:

 • forberedende voksenundervisning (FVU)
 • undervisning for ordblinde (OBU)
 • danskuddannelse for voksne udlændinge med flere
 • specialundervisning for voksne

Du skal opfylde disse betingelser

 1. Optag på uddannelse: Du skal være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SVU. Det er nok, at du har fået tilsagn om, at du er optaget
 2. Alder: Du skal være fyldt 20 år
 3. Statsborgerskab og bopæl: Du skal enten:
   • have dansk statsborgerskab
   • være tilmeldt folkeregisteret i Danmark
   • tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig eller
   • kunne ligestilles med danske statsborgere
  Læs mere om statsborgerskab og bopæl
 4. Arbejdsplads i Danmark: Du skal arbejde på en arbejdsplads i Danmark (her tæller Færøerne eller i Grønland ikke med)
 5. Arbejde i 26 uger: Du skal have haft arbejde hos nuværende arbejdsgiver i 26 uger
 6. Orlovsaftale: Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse
 7. Anden offentlig støtte: Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger
 8. Lønnet praktik: Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted

Når du får SVU

Bliver du godkendt til SVU, skal du opfylde nogle andre krav for at beholde støtten.

Læs mere om, hvad du skal huske, når du får SVU