Udbetaling og skat

SVU er A-indkomst, og du skal derfor betale skat af SVU. Når du får støtten udbetalt, har vi trukket A-skat

Vi henter selv oplysninger om dit skattefradrag og din trækprocent hos Skattestyrelsen, uanset om du i din ansøgning har bedt os bruge dit hovedkort, bikort eller frikort. Du skal ikke gøre noget, med mindre du hører fra os.

Har du angivet, at vi skal bruge dit hoved- eller bikort til at trække skat, når vi udbetaler SVU til dig, skal du sørge for, at du har fået oprettet sådan et skattekort hos Skattestyrelsen.

SVU udbetales bagud

Vi udbetaler SVU bagud en gang om måneden for perioder af fire eller fem uger. Hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i en måned - se udbetalingskalenderen her

 

Vi stopper udbetalingen af SVU

Vi stopper udbetalingen af SVU, hvis:

  • du ikke deltager aktivt i uddannelsen
  • du afbryder uddannelsen i utide
  • du bevidst unddrager dig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse her i landet
  • du er fraværende i mere end 14 dage på grund af sygdom, barsel eller lignende, eller
  • betingelserne for at få SVU ikke længere er opfyldt

Vi kan udbetale SVU igen, hvis du genoptager uddannelsen inden for et år efter, at du har afbrudt uddannelsen på grund af sygdom, barsel eller lignende, forudsat at du stadigvæk er støtteberettiget.

Vi udbetaler SVU til din NemKonto

Får du løn fra din arbejdsplads, som mindst svarer til SVU, eller betaler din arbejdsplads din deltagerbetaling, udbetaler vi SVU og eventuel støtte til deltagerbetaling direkte til din arbejdsplads som refusion, hvis du har aftalt det med din arbejdsplads. Refusionen bliver da indbetalt på den NemKonto, der er tilknyttet det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har oplyst i ansøgningsskemaet under "Arbejdsgivers oplysninger". Har arbejdsgiver også oplyst et P-nummer, bliver støtten i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret.

nemkonto.dk kan din arbejdsgiver se hvilken konto, der er registreret som virksomhedens NemKonto. Det kræver en digital signatur. Samme sted kan man læse om, hvordan man ændrer virksomhedens NemKonto eller opretter flere NemKonti.

Obligatorisk pension

Når vi udbetaler SVU til dig, indbetaler vi en fastsat procentsats til Obligatorisk Pension. Du får Obligatorisk Pension udbetalt som del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Læs eventuelt mere om Obligatorisk Pension på borger.dk her.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Hvis du uddannelser dig med løn, og vi derfor udbetaler SVU til din arbejdsgiver, indbetaler vi ikke Obligatoriske Pension til dig. I stedet for udbetaler vi bidraget til din arbejdsgiver sammen med SVU.

Udbetalingskalender

I udbetalingskalenderen kan du se, hvornår SVU udbetales.