Sådan regner du din SVU ud

Vi tildeler SVU alt efter hvor meget fravær, du har fra din arbejdsplads, mens du uddanner dig

Som lønmodtager vil det fremgå af din orlovsaftale, hvor meget du er fraværende fra dit arbejde, mens du uddanner dig.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du i ansøgningsskemaet angive det antal timer, du er fraværende fra din virksomhed, mens du uddanner dig.

Antal undervisningstimer

Antallet af undervisningstimer opgøres forskelligt, alt efter om du læser en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller en uddannelse på videregående niveau: 

For uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau vil timetallet normalt være lig med det antal lektioner, du er tilmeldt uddannelsen. Timetallet vil dog blive rundet op til 37 timer i følgende tilfælde:

  • undervisningen er normeret som heltidsundervisning
  • undervisningen er godkendt som heltidsundervisning med henblik på tildeling af SU
  • andre former for undervisning, hvis undervisningen omfatter mindst 20 undervisningstimer i gennemsnit om ugen

For eksempel er hf-undervisning omfattet af reglerne for tildeling af den almindelige SU - det vil sige, har du mindst 23 lektioner om ugen, så tæller det som heltid. Har du hjemmeboende børn under 7 år, er kravet kun mindst 17 lektioner om ugen.

For uddannelser på videregående niveau er det et krav, at uddannelsen er tilrettelagt på heltid. Timetallet for undervisningen vil derfor altid være 37 timer, når din SVU beregnes.

Minimumsgrænser for at få SVU

For at du kan få SVU skal vi som minimum kunne give dig SVU i seks timer pr. uge, hvis du søger SVU til uddannelse på videregående niveau.

Søger du SVU til uddannelse på folkeskoleniveau eller gymnasial uddannelse, skal vi som minimum kunne give dig SVU i tre timer pr. uge. Derudover skal du som minimum kunne tildeles SVU for 37 timer i alt samlet set (for eksempel er tre ugers undervisning à 10 timer for lidt). Den eneste undtagelse fra de 37 timer samlet set er, hvis du søger SVU til FVU-digital eller FVU-engelsk. Her kan du tildeles ned til en uge af tre timer.”

Sats og udregning

Den fulde SVU-sats er baseret på, at du har 37 timers arbejde pr. uge (vurderes ud fra de sidste 10 ugers gennemsnit) og har aftalt fravær i alle 37 timer. Søger du SVU til undervisning på folkeskole- og gymnasialt niveau, skal din undervisning være heltid. Er nogle af disse timetal lavere, tildeler vi SVU forholdsmæssigt. Se følgende eksempler:

Situation Din normale arbejdstid (udregnet på et 10-ugers gennemsnit) Aftalt fravær fra arbejdspladsen (timer pr. uge) Undervisningstid - lektioner Andel af den fulde SVU-sats, der kan tildeles

Fuldtidsansat med fuldt fravær 

37 timer 37 timer Heltid = 37 timer 37/37

Fuldtidsansat med delvist fravær

37 timer 15 timer Heltid = 37 timer 15/37

Deltidsansat med fuldt fravær fra sin normale arbejdstid

25 timer 25 timer Heltid = 37 timer 25/37

Deltidsansat som vil gå op i arbejdstid til 37 timer, men kun i selve undervisningsperioden

20 timer 37 timer Heltid = 37 timer 20/37
Situation Din normale arbejdstid (udregnet på et 10-ugers gennemsnit) Aftalt fravær fra arbejdspladsen (timer pr. uge) Undervisningstid - lektioner Andel af den fulde SVU-sats, der kan tildeles

Deltidsansat med delvist fravær og 15 timers hf-undervisning

25 timer 10 timer 15 lektioner

15 timer

10/37

Deltidsansat læser 10 timers hf-undervisning i sin fritid

20 timer 0 timer 10 lektioner

10 timer

0/37

Deltidsansat, fuldt fravær og 23 lektioner hf-undervisning

30 timer 30 timer 23 lektioner =

heltid 37 timer

30/37

Fuldtidsansat, en dags fravær og 4 timers ordblindeundervisning

37 timer 7,4 timer 4 lektioner

4 timer

4/37

Fuldtidsansat, en dags fravær og 2 timers ordblindeundervisning

37 timer 7,4 timer 2 lektioner

2 timer

0/37
Situation Din normale arbejdstid (udregnet på et 10-ugers gennemsnit) Aftalt fravær fra arbejdspladsen (timer pr. uge) Undervisningstid - lektioner Andel af den fulde SVU-sats, der kan tildeles

Fuldtidsansat, delvis fravær, uddannelse på videregående niveau

37 timer 15 timer Heltid = 37 timer 15/37

Fuldtidsansat, delvis fravær og fuldtidsuddannelse på videregående niveau

37 timer 5 timer Heltid = 37 timer 0/37

Eksempel med 2020-beløb

I 2020 er satsen for SVU:

  • 4.405 kr. pr. uge ved 37 timer til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
  • 3.524 kr. pr. uge ved 37 timer til uddannelse på folkeskole og gymnasialt niveau
  • 2.643 kr. pr. uge ved 37 timer til uddannelse på videregående niveau

Tildeles du SVU for et mindre timetal pr. uge, som i flere af eksemplerne i skemaet ovenfor, reduceres beløbet forholdsmæssigt. 

En tildeling på 20/37 vil i 2020-tal eksempelvis udgøre:

  • 2.381 kr. pr. uge før skat til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
  • 1.905 kr. pr. uge før skat til uddannelse på folkeskole og gymnasialt niveau
  • 1.429 kr. pr. uge før skat til uddannelse på videregående niveau

Deltagerbetaling

Hvis du skal betale for at deltage i uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan du få SVU til dækning af deltagerbetalingen, men ikke til et eventuelt gebyr. Du kan kun få støtte til denne deltagerbetaling, hvis du kan tildeles SVU til uddannelsesforløbet.

SVU til deltagerbetaling kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler din uddannelse.

Du kan ikke få dækket deltagerbetalingen til uddannelse på videregående niveau under SVU-ordningen.

 

SVU i korte ferieperioder

Du kan vælge at få SVU ved kortere afbrydelser af undervisningsperiode, hvor uddannelsesstedet har lukket - for eksempel SVU i vinter- eller påskeferie. Det er dog en betingelse, at du ikke genoptager dit arbejde eller får udbetalt feriepenge under afbrydelsen.

Du kan ikke få SVU i længere ferieperioder som for eksempel sommerferieperioder.