Søg SVU på papirskema

Kan du ikke søge SVU digitalt, for eksempel fordi du ikke har MitID, skal du søge på et papirskema

Du afleverer skemaet til en SVU-administrator med tre originale underskrifter (din, din arbejdsgivers og dit uddannelsessteds). Det er dit ansvar, at skemaet er udfyldt korrekt og afleveret til tiden. Find skemaer og blanketter her.

Inden du søger

Inden du søger SVU, skal du

 • være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse,
 • og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver. 

De vigtigste tider:

 • Du kan tidligst søge 13 uger før uddannelsesstart
 • Vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt og senest 3 uger før uddannelsesstart, da ansøgningsprocessen tager tid
 • For at få SVU fra første undervisningsdag, skal ansøgningen være modtaget af en SVU-administrator senest denne dag

Ansøgningsforløb

Der er flere led i processen med at søge SVU:

 1. Du udfylder din del af SVU-ansøgningsskemaet (print det her fra svu.dk eller få det hos en SVU-administrator)
 2. Få dit uddannelsessted til at udfylde deres del af ansøgningen. Er dit uddannelsesforløb sat sammen af uddannelser fra flere forskellige uddannelsessteder, skal hvert uddannelsessted udfylde side 3 og 4 på skemaet
 3. Få din arbejdsgiver til at udfylde sin del af ansøgningen. Har du flere arbejdsgivere, som du søger orlov fra, skal hver arbejdsgiver udfylde side 1 og 2 på skemaet
 4. Du afleverer den originale papiransøgning hos en SVU-administrator

Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder skemaet, er det en SVU-administrator, der kan hjælpe dig.

Alle parter skal udfylde og skrive under

Du skal sørge for, at ansøgningen udfyldes og underskrives af dig selv, dit uddannelsessted og din arbejdsplads. Derefter skal du aflevere ansøgningen til en SVU-administrator.

Aflever skemaet til en SVU-administrator

Der er forskel på, hvor du skal aflevere det udfyldte skema: 

 • søger du SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du aflevere skemaet på et voksenuddannelsescenter (VUC)
 • søger du SVU til en videregående uddannelse, skal du aflevere skemaet til en SVU-administrator på en professionshøjskole

Er dit skema korrekt udfyldt, får vi de nødvendige oplysninger fra den SVU-administrator, du har afleveret skemaet til, senest otte dage efter.

Tidsfrister

Du kan tidligst aflevere din ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse med SVU begynder. Består din uddannelse af flere moduler, er det startdatoen på hvert enkelt modul, der tæller.

Søg så der er tid til at både du, dit uddannelsessted og din arbejdsgiver kan nå at udfylde ansøgningen.

Du kan ikke få SVU med tilbagevirkende kraft.

For at få SVU fra første undervisningsdag, skal din ansøgning være udfyldt af alle og modtaget af en SVU-administrator senest første undervisningsdag. Afleverer du ansøgningen senere, kan du først tildeles SVU fra mandagen ugen efter, SVU-administratoren har modtaget ansøgningen.

Både uddannelsesstedets og din arbejdsgiver har op til 10 dage hver, til at udfylde og underskrive ansøgningen. Vi anbefaler derfor, at du søger SVU så tidligt som muligt, og senest tre uger før, du skal starte på din uddannelse.

Vi kan kun give dispensation fra denne tidsfrist, hvis du eller din arbejdsgiver (den, der skal modtage SVU’en) kan dokumentere, at du/de ikke er skyld i, at ansøgningen blev afleveret for sent. Du kan ikke få dispensation fra tidsfristen med begrundelse om, at du ikke kendte til ansøgningsproceduren eller tidsfristen.

Fem uger fra ansøgning til svar

Der kan gå op til fem uger, fra din SVU-ansøgning er afleveret, til du får svar. Søg derfor i god tid, hvis du vil være sikker på at have svar, før din uddannelse begynder.