Du skal have en orlovsaftale

Din arbejdsgiver skal give dig orlov til at uddanne dig med SVU

For at kunne uddanne dig med SVU, skal du indgå en aftale med din nuværende arbejdsgiver om at holde orlov til at tage en uddannelse. Der er ingen krav til formen på aftalen, men den skal indeholde de nærmere vilkår for, hvordan du vender tilbage til arbejdspladsen, når uddannelsen er færdig, eller hvis du afbryder uddannelsen. Vilkåret kan være, at du vender tilbage, men også at du ikke gør.

Mundtlig eller skriftlig aftale 

En orlovsaftale kan godt være mundtlig, når blot arbejdsgiveren skriver under på, at der er indgået en aftale på ansøgningsskemaet. Det er dog en god idé at lave en skriftlig aftale.

Orlovsaftalen skal ikke vedlægges som bilag til ansøgningen.

Jobskifte

Skifter du arbejde, mens du er i gang med uddannelsen, kan du godt gøre uddannelsen færdig og stadig få SVU. Det kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver om at holde orlov. Aftalen skal indeholde de nærmere vilkår for, hvordan du vender tilbage til arbejdspladsen, når uddannelsen er færdig, eller du har afbrudt den.

Ved jobskifte skal du og din nye arbejdsgiver udfylde et nyt ansøgningsskema, og det skal her fremgå, fra hvilken dato du er ansat det nye sted. De to ansættelser, skal ligge i forlængelse af hinanden.