Så mange uger kan du få SVU

Reglerne for, hvor længe du kan få SVU, afhænger af, hvilken uddannelse du vil læse. Fælles for dem er dog, at du højst få SVU i 40 uger à 37 timer.

Der er forskellige regler for, hvor længe du kan få SVU afhængig af, hvilken uddannelse du vil læse:

Du kan få SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau i mellem 1 og 40 uger, hvis undervisningen er tilrettelagt på heltid. En uddannelse på heltid svarer til 37 timer om ugen.

Er din uddannelse tilrettelagt som deltidsundervisning og derfor spredt over længere tid, kan du få SVU i en tilsvarende længere periode.

Du kan ikke få SVU til uddannelse, der giver ret til mindre end en uges støtte, hvilket vil sige 37 timer, med mindre der er tale om enten FVU-digital eller FVU-engelsk.

Det tæller med i de 40 uger med SVU

Har du tidligere fået SVU som 25-65-årig til en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, trækker den tid, du fik SVU, fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.

Har du tidligere fået SVU som 20-24-årig til FVU eller specialundervisning for voksne, eller har du fået SVU til videregående uddannelse, trækker dette ikke fra i de 40 uger.

Eksempel

Esben har som 26-årig taget en uddannelse på folkeskoleniveau, som han fik SVU til i 13 uger.

Han har derfor brugt 13 ud af 40 uger med SVU og har nu 27 uger med SVU tilbage.

Nu skal han tage en uddannelse på gymnasialt niveau og kan derfor kun få SVU i 27 uger. 

Du kan få SVU til en videregående uddannelse i mellem en og 40 uger. Det er en forudsætning, at din uddannelse er tilrettelagt som heltidsundervisning. Det svarer til 37 timer på en uge. 

Det tæller med i de 40 uger med SVU

Har du efter den 1. januar 2007 fået SVU til videregående uddannelse, trækker den tid, du fik SVU, fra i de 40 uger à 37 timer.

Har du tidligere fået SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, eller har du fået SVU til videregående uddannelse før den 1. januar 2007, trækker dette ikke fra i de 40 uger.

Eksempel

Anne skal begynde på en videregående uddannelse, der tager 30 uger, og hun søger om SVU.

I 2014 tog hun en videregående uddannelse, som hun fik SVU til i 12 uger. Hun har derfor allerede brugt 12 ud af de 40 uger med SVU.

Hun har nu 28 uger med SVU tilbage, som hun kan bruge på den nye uddannelse. 

Du bliver forsinket – forlængelse af SVU

Det antal uger du kan få SVU, kan forlænges, hvis du bliver forsinket i din uddannelse. Det kan ske i tilfælde, hvor du er syg eller lignende - for eksempel problemer med en graviditet. Tiden kan kun forlænges, når du selv er syg eller har lignende problemer. Ikke hvis det drejer sig om for eksempel din familie.