SVU til videregående uddannelser

Se, hvilke videregående uddannelser, du kan få SVU til.

Du kan få SVU til visse videregående voksenuddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed (er du i tvivl, så spørg på uddannelsesstedet). Andre videregående uddannelser kan du søge SU til. Du kan kun få SVU til videregående uddannelser, der er tilrettelagt på heltid.

Er du i tvivl, kan dit uddannelsessted svare dig på, om din uddannelse lever op til kravene herunder.

Åben uddannelse

  • Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
  • Supplerende uddannelsesaktiviteter, udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse, med henblik på at opfylde adgangskrav på anden uddannelse 
  • Særskilte moduler efter § 2, stk. 1, nr. 7 i lov om åben uddannelse, er moduler på videregående niveau, som ikke er en del af en eksisterende videregående deltidsuddannelse, og hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt.

Universitetsuddannelser

  • Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
  • Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
  • Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2 i lov om universiteter

Andre uddannelsesområder

  • Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til skibsmaskinist

Studieophold i udlandet

  • Går du på en af ovenstående uddannelser, der giver ret til SVU, kan du også få SVU til eventuelle studieophold i udlandet, der indgår som led i din uddannelse. Du kan dog ikke få SVU til en hel uddannelse i udlandet.

Du kan ikke få SVU  til fagspecifikke kurser

Du kan ikke få SVU til et fagspecifikt kursus. De fagspecifikke kursuser er korte undervisningsforløb med en varighed på 1-4 uger, som normalt ikke afsluttes med en eksamen.

Hvis du er i tvivl, om det kursus, du ønsker, er et fagspecifikt kursus, skal du kontakte det uddannelsessted, der udbyder uddannelsen/kurset.