Kun SVU til videregående heltidsuddannelser

For at få SVU til en videregående uddannelse, er det en betingelse, at den er tilrettelagt på heltid

Det er dit uddannelsessted, der kan oplyse om din uddannelse er tilrettelagt på heltid.

Sådan definerer vi heltid

Vi betragter en uddannelse eller et uddannelsesforløb som tilrettelagt på heltid, hvis 

 • uddannelsen er planlagt som et samlet forløb. Det skal fremgå af uddannelsesstedets udbudsmateriale. Det vil sige, at uddannelsesstedet skal gennemføre hele uddannelsesforløbet, uanset hvor mange studerende, der er tilmeldt.
 • uddannelsesperioden svarer til normeringen af ECTS-point. 30 ECTS-point svarer normalt til et halvt år. Det vil sige, at en uddannelse, der for eksempel er normeret til 60 ECTS-point, skal tages på højst et år.
Eksempel

Hvis uddannelsen er delt op i flere dele

HD-uddannelsens 1. del er normeret til 60 ECTS-point.

 • Der er tale om én hel uddannelse, hvis 1. del af uddannelsen er planlagt som ét samlet forløb.
 • Der er tale om uddannelse på heltid, hvis uddannelsen gennemføres på højst et år.

Du kan derfor godt få SVU i dette eksempel. 

Hvis du kombinerer deltidsuddannelser eller enkeltfag/særskilte moduler

Det er ikke sikkert, at du har ret til SVU, hvis du kombinerer deltidsuddannelser eller enkeltfag/særskilte moduler.

Hvis du selv vælger at kombinere flere uddannelser eller enkeltfag/særskilte moduler eller læser på flere uddannelsessteder, kan der være perioder, hvor din uddannelse ikke opfylder kravet om heltid. Gennemfører du ikke alle fagene/modulerne samtidigt, fordi de har forskelligt start- og sluttidspunkt, kan det betyde, at der er perioder, hvor du ikke læser på heltid. I disse perioder, vil du ikke have ret til SVU.

Der er kun tale om heltid, hvis du deltager i uddannelse, der tilsammen svarer til 1,154 ECTS-point pr. uge.

Eksempel

Kombination af moduler

Du overvejer at læse en uddannelse på tre moduler. Modulerne er alle på 9 ECTS-point og er tidsmæssigt tilrettelagt således:

 • Modul 1: fra den 31. januar til den 7. juni = 18,3 uger
 • Modul 2: fra den 8. februar til den 31. maj = 16,1 uger
 • Modul 3: fra den 8. februar til den 22. juni = 19,3 uger

Sådan regner du ECTS-point pr. uge ud:

 • Modul 1: 9 ECTS-point / 18,3 uger = 0,492 ECTS-point pr. uge
 • Modul 2: 9 ECTS-point / 16,1 uger = 0,559 ECTS-point pr. uge
 • Modul 3: 9 ECTS-point / 19,3 uger = 0,467 ECTS-point pr. uge

Det vil sige: 

 • i perioden fra den 31. januar til den 7. februar deltager du i (modul 1) 0,492 ECTS-point per uge
 • i perioden fra den 8. februar til den 31. maj deltager du i (modul 1, 2 og 3) 1,518 ECTS-point i alt per uge
 • i perioden fra den 1. juni til den 7. juni deltager du i (modul 1 og 3) 0,959 ECTS-point per uge
 • i perioden fra den 8. juni til den 22. juni deltager du i (modul 3) 0,467 ECTS-point per uge

Diagram der illustrerer et eksempel om kombination af moduler

Der er kun tale om heltidsuddannelse i perioden 8. februar til den 31. maj, da kravet om 1,154 ECTS-point her er opfyldt, og dermed er der mulighed for at få SVU.