SVU til uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau

Se, hvilke uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau, du kan få SVU til.

For at få SVU skal du være optaget eller have fået tilsagn om at blive optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU.

Uddannelsen kan være tilrettelagt som heltids- eller deltidsundervisning – dog mindst tre timers undervisning om ugen, hvis du vil have SVU. 

Du kan få SVU til følgende uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU) 
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Almen voksenuddannelse (avu) 
  • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau 
  • Specialundervisning for voksne 
  • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen 
  • Studentereksamen 
  • Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag herfra 
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (herunder også det afkortede forløb kaldet "adgangskursus til maskinmesteruddannelsen")

I tvivl om du kan få SVU til din uddannelse?

Er du i tvivl, om du kan få SVU til en konkret uddannelse, skal du kontakte uddannelsesstedet, der udbyder den. 

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU.