Din tidligere uddannelse

Der er forskellige krav til, hvor meget uddannelse du må have i forvejen alt efter, om du ønsker SVU til en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller på videregående niveau

 • Ønsker du SVU til en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, er det en betingelse, at du højst er kortuddannet. 
 • Ønsker du SVU til en videregående uddannelse, er det en betingelse, at du ikke har en videregående uddannelse i forvejen

 

Undtagelse for ordblinde, udlændinge med flere

Der er ingen krav til din tidligere uddannelse, hvis du skal deltage i:

 • forberedende voksenundervisning (FVU)
 • undervisning for ordblinde (OBU)
 • specialundervisning for voksne
 • danskuddannelse til voksne udlændinge med flere

Du kan læse mere om kravene til din tidligere uddannelse i de to faner herunder:

At være kortuddannet vil sige, at du ved din uddannelses begyndelse højst har:

 • 8 års skolegang eventuelt suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

Det tæller med som skolegang

Begrebet "skolegang" omfatter:

 • Folkeskole
 • Mellemskole
 • Realskole
 • Gymnasium
 • Studenterkursus
 • Hf-uddannelse (hf-enkeltfag tæller kun med, hvis du har gennemført en samlet hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)

Det er kun afsluttet skolegang, der tæller med. Hvis du er gået ud af skolen efter 9. klasse, tæller det som ni års skolegang, også hvis du har gået en klasse om. Har du for eksempel gået otte år i skole og senere suppleret med en 2-årig hf, har du 10 års skolegang.

Skolegang og uddannelse, der ikke tæller med

Har du 9 til 10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end to år, betragtes du som kortuddannet, hvis din uddannelse er forældet.

En erhvervsrettet uddannelse er forældet, når:

 • du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år forud for det tidspunkt, hvor du søger SVU, eller
 • du ikke bruger uddannelsen og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, da den ikke svarer til den nuværende uddannelse. For eksempel hvis du er uddannet plejehjemsassistent, og på ansøgningstidspunktet arbejder på kontor og har fået afslag på en stillingsansøgning med den begrundelse, at der til stillingen kræves en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Derudover kan styrelsen godkende, at der i særlige tilfælde helt eller delvist kan ses bort fra en gennemført skolegang eller uddannelse, hvis:

 • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din erhvervsrettede uddannelse af helbredsmæssige grunde (du skal vedlægge en lægelig anbefaling om jobskifte), eller
 • du kan sandsynliggøre, at din skolegang eller uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Hvis skolegangen fra udlandet giver adgang til en videregående uddannelse i Danmark, kan der ikke ses bort fra skolegangen

Når din uddannelse ikke tæller med

Når du søger om at få SVU, skal du vedhæfte et dokument, hvor du forklarer, hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse. 

Hvis du søger om dispensation af helbredsmæssige grunde, er det nødvendigt, at du sender dokumentation i form af en lægeerklæring.

Søger du om dispensation for din skolegang eller uddannelse fra udlandet, skal du udfylde blanket om udenlandsk uddannelse. Du skal vedlægge en kopi af dit afgangsbevis eller eksamensbevis.

Du kan få SVU til videregående uddannelse, hvis du ikke har afsluttet en videregående uddannelse.

Enkelte videregående uddannelser har skiftet niveau gennem tiden. Vær opmærksom på, at det er det niveau, din uddannelse havde, da du tog den, der tæller (vedlæg dit eksamenspapir).

Er du i tvivl om, hvilken eksamensgrad din videregående uddannelse har, kan du kontakte det uddannelsessted, du gik på.

Forældet uddannelse

Har du en videregående uddannelse, kan du få SVU, hvis uddannelsen er forældet.

Din videregående uddannelse er forældet, hvis:

 • du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år forud for det tidspunkt, du søger SVU
 • du ikke bruger din uddannelse og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse
 • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde, eller
 • du kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark

Du skal begrunde, hvorfor din uddannelse er forældet

Mener du, at din uddannelse er forældet, skal du vedhæfte et dokument til din ansøgning, hvor du forklarer, hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse, sammen med din ansøgning om SVU.

I to tilfælde skal du vedlægge dokumentation:

 1. Kan du ikke bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde, skal du vedlægge dokumentation (det vil sige en lægefaglig anbefaling om jobskifte). 
 2. Kan du ikke bruge din videregående uddannelse fra udlandet, skal du søge om dispensation for din skolegang eller uddannelse fra udlandet. Du skal udfylde blanket om udenlandsk uddannelse og vedlægge kopi af dit afgangsbevis eller eksamensbevis.