Du har haft arbejde i 26 uger

Du skal have været i arbejde (beskæftigelse) i 26 uger, inden du kan få SVU

Du kan enten være i beskæftigelse som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. 

Lønmodtager

Som lønmodtager skal du mindst have været i beskæftigelse i de seneste 26 uger på den arbejdsplads i Danmark, som du aftaler at holde orlov fra mens du uddanner dig.  Er du sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 ugers beskæftigelse på din arbejdsplads optjenes over en periode på to år. Din seneste arbejdsperiode skal ligge umiddelbart forud for orlovsperioden.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du mindst have haft dit firma og arbejdet i dette i 26 uger. Det er regler på skattelovgivningens områder, der afgør, om du kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende.

Medarbejdende ægtefælle

Enten hvor du får del i overskuddet eller som ansat lønmodtager med almindelige rettigheder og pligter. Som medarbejdende ægtefælle skal du mindst have arbejdet i din ægtefælles firma i 26 uger. Det er regler på skattelovgivningens områder, der afgør, om du kan betragtes som medarbejdende ægtefælle.

Det tæller også som beskæftigelse

  • En sygdoms- eller barselsperiode i et ansættelsesforhold betragtes også som beskæftigelse uden offentligt tilskud, når beskæftigelseskravet opgøres. Det gælder, uanset om der udbetales løn eller dagpenge. 
  • Perioder hvor du har fået SVU eller VEU-godtgørelse vil også tælle som beskæftigelse. 
  • Er du ansat i fleksjob eller skånejob tæller det også som beskæftigelse, og du kan søge SVU.

 

Du må ikke få anden offentlig støtte

Du skal være beskæftiget uden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger. Det gælder uanset, om du er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. 

Du er dog undtaget, hvis du er ansat i fleksjob eller skånejob. 

Se, hvilke former for offentlig støtte, der udelukker SVU her