Jobrotation og dispensation for alderskravet på 25 år

Indgår din uddannelse i et jobrotationsprojekt, kan du i særlige tilfælde få SVU, selv om du ikke er fyldt 25 år

En af betingelserne for at få SVU er, at du er fyldt 25 år. Indgår din uddannelse som led i et jobrotationsprojekt, kan vi i særlige tilfælde give dig dispensation og godkende, at du kan få SVU til uddannelsen, selv om du ikke er fyldt 25 år.

Dispensation sidestiller dig med en, der er fyldt 25 år, og du skal derfor opfylde de almindelige betingelser, der gælder for uddannelsessøgende, der er fyldt 25 år.

Regler for jobrotation

Jobrotation er en aftale mellem dig og eventuelt andre lønmodtagere og en arbejdsgiver om, at du må deltage i uddannelse. Mens du uddanner dig, erstattes du af en eller flere afløsere. Afløseren/afløserne skal umiddelbart inden ansættelsen være registreret hos jobcentret som ledige, og I skal begge/alle være ansat hos arbejdsgiveren under hele forløbet.

Det er en betingelse, at de fleste af deltagerne i jobrotationsprojektet er fyldt 25 år.

Du kan ikke modtage SVU og jobrotationsydelse på samme tid.

Aftale mellem arbejdsgiver og jobcentret eller kommunen

Din arbejdsgiver skal lave en aftale om en jobrotationsordning med jobcentret eller kommunen efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.