Hvis din situation ændrer sig

Hvis din situation ændrer sig, opfylder du måske ikke længere betingelserne for at få SVU, og du kan risikere at skulle betale SVU tilbage

Du bliver afskediget 

Er du tildelt SVU, men bliver afskediget, kan du i nogle situationer fortsat få SVU:

  • Er du blevet afskediget, inden din uddannelse starter, men fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU frem til den dag, du fratræder. Du kan dog ikke få SVU, hvis du fratræder, før din uddannelse starter.
  • Er du blevet afskediget, efter din uddannelse er startet og fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU til hele den uddannelse, du har søgt til

Begrebet "afskedigelse" dækker en lønmodtagers afskedigelse eller en selvstændig erhvervsdrivendes ophør med sin virksomhed. Vi kan efter skøn i konkrete tilfælde godkende, at en opsigelse ligestilles med afskedigelse, hvis der er særlige omstændigheder, der gør det umuligt eller meget vanskeligt at blive i stillingen.

Hvornår en selvstændig erhvervsdrivende kan betragtes som afskediget, afhænger af en konkret vurdering. For eksempel vil en tvangsauktion over en selvstændig gartners gartneriejendom efter en konkret vurdering kunne ligestilles med afskedigelse.

Du siger op

Har du sagt dit job op på det tidspunkt, du søger SVU, og har opsigelsen virkning, inden din uddannelse starter, betragter vi dig som ledig, og du kan ikke få SVU.

Har din opsigelse først virkning, efter du starter på din uddannelse, betragter vi dig som beskæftiget, indtil du fratræder, og du kan få SVU indtil da.

Lovlig konflikt

Hvis du er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), har du ikke ret til SVU, så længe konflikten varer.

Er du begyndt på en uddannelse med SVU, inden konflikten bryder ud, kan du dog gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU.

Du skal betale SVU tilbage

Læs om, hvordan du får besked om, at du skal betale SVU tilbage, og hvordan der løber renter på et krav.

Du skal betale SVU tilbage