Du skal betale SVU tilbage

Hvis din situation ændrer sig, opfylder du måske ikke længere betingelserne for at få SVU, og du kan risikere at skulle betale SVU tilbage

Du får et krav om at betale SVU tilbage, hvis betingelserne for at få SVU ikke længere er opfyldt.

Du skal betale det, du har fået for meget, tilbage senest den 1. i den måned, der følger to måneder efter, du har modtaget kravet om tilbagebetaling. Betaler du ikke inden fristen, kommer der løbende renter på beløbet. 

Eksempel: Modtager du et krav om tilbagebetaling af SVU i februar, skal du betale tilbage inden den 1. maj.

Du skal betale til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark står for at opkræve gælden, du skal betale tilbage, og det er dem, der beregner renterne af din gæld. Betales gælden ikke til tiden, sendes den videre til gældsstyrelsen.

 

Dit ansvar

Det er dit ansvar at give besked til styrelsen, hvis din situation ændrer sig og du dermed ikke længere har ret til SVU. 

Læs om dit ansvar