Du skal være studieaktiv

Får du SVU, skal du være studieaktiv på din uddannelse for at bevare retten til støtte. Er du ikke studieaktiv, skal du betale SVU tilbage

Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. For eksempel skal du deltage i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, og du skal aflevere opgaver og så videre efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Studieaktivitet, når der ikke er mødepligt

Er der ikke mødepligt på din uddannelse, bliver din studieaktivitet vurderet efter de regler, der gælder for uddannelsen. Det kan for eksempel være på visse videregående uddannelser, der udbydes som åben uddannelse.

Du kan se reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen eller den studieordning eller uddannelsesplan, uddannelsesstedet har fastsat på grundlag af uddannelsesbekendtgørelsen.

Du anses for studieaktiv indtil andet konstateres

Det er dit uddannelsessted, der løbende kontrollerer og afgør, om du er studieaktiv. Uddannelsesstedet skal kontrollere det umiddelbart efter, uddannelsen er begyndt, og derefter med jævne mellemrum (afhængigt af uddannelsens karakter).

Er du ikke studieaktiv, får vi besked inden for en uge.

Studieinaktiv

Det er dit uddannelsessted, der afgør, om du opfylder betingelsen om at være studieaktiv. Bliver du erklæret studieinaktiv, og er du ikke enig, kan du klage over afgørelsen - se, hvordan du klager her.